2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře

 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) u příležitosti Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR.

 

Cílem dokumentu je stručně identifikovat prioritní změny, které by měly nastat nebo by měly být započaty již v průběhu roku 2014. Závěry a doporučení budou podkladem pro jednání ARI s vládou, zástupci státu, zástupci relevantních ministerstev, investorských organizací a zákonodárci při formulaci a prosazení nutných systémových změn v oblasti infrastruktury.

 

 

ARI doporučuje změny v osmi základních oblastech:

  1. Změnit přístup
  2. Přijmout závaznou koncepci a akční plán
  3. Zajistit stabilní a dostatečné financování
  4. Posílit roli státu
  5. Zefektivnit a zrychlit veřejné zadávání
  6. Posílit význam projekt-inženýrské činnosti
  7. Zefektivnit řízení stavební realizace
  8. Zlepšit obnovu/údržbu stávajícího majetku

 

Dokument je ke stažení ZDE.